Weet met wie je informatie deelt

Op een hogeschool als NHL Stenden draait alles om informatie. Daarbij is het cruciaal dat je bestanden en documenten goed kunt delen met medestudenten en collega’s. We hebben daarvoor allerlei hulpmiddelen, denk aan Office 365, SharePoint en Blackboard. Maar welke informatie deel je nou wel of niet met anderen, zowel binnen als buiten de school? …

Een datalek melden

Regelmatig is ‘t in het nieuws: datalekken. Een organisatie heeft een fout gemaakt en allerlei persoonsgegevens doorgestuurd naar klanten. Of computercriminelen hebben het systeem gekraakt en allerlei persoonsgegevens liggen op straat. Wat te doen als jij denkt: “Hoor ik die gegevens wel te zien? Is dit wel de bedoeling?” Of als je zelf per ongeluk …