Privacybescherming

Een hogeschool zoals NHL Stenden is één grote datafabriek. We hebben talloze databases met daarin ook gevoelige en bijzondere persoonsgegevens van onze studenten en medewerkers. Al die gegevens zijn helaas ook interessant voor kwaadwillenden. Daarom is NHL Stenden wettelijk verplicht om jouw privacy te waarborgen. Zo beschermt NHL Stenden jouw privacy We hebben een privacybeleid. We hebben gedocumenteerdwat we …