Controleer de e-mailadressen waarnaar jij mails en bestanden stuurt

Het komt soms voor dat mails of bestanden naar de verkeerde ontvanger(s) worden gestuurd. Bijvoorbeeld wanneer studenten en/of docenten dezelfde voor- en achternaam hebben. Bij een belangrijke deadline of het versturen van belangrijke bestanden kan dit vervelende gevolgen hebben. Controleer daarom altijd of je jouw mail naar de juiste persoon stuurt. Wees hier ook scherp …


Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /www/datacare/html/wp-includes/formatting.php on line 4257
Geplaatst inOmgaan met gegevens

Meldpunt Datalekken

NHL Stenden moet goed op je persoonsgegevens passen. Als er sprake is van een inbreuk op jouw persoonsgegevens is er sprake van een datalek. Dat moet zo snel mogelijk worden gemeld. Er staan hele hoge boetes op het niet melden van een datalek. Wat is een datalek? Bij een datalek gaat het altijd om persoonsgegevens die mogelijk …


Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /www/datacare/html/wp-includes/formatting.php on line 4257
Geplaatst inOmgaan met gegevens

Privacywetgeving

Privacy is bij wet geregeld. In Nederland moeten wij ons sinds mei 2018 houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De wijze waarop de wet in Nederland wordt toegepast, is geregeld in een uitvoeringswet. Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) De AVG beschrijft wanneer persoonsgegevens verwerkt mogen worden, wat de rechten zijn van degene wiens persoonsgegevens worden verwerkt, en wat …

Functionaris Gegevensbescherming

Een hogeschool zoals NHL Stenden werkt met grote hoeveelheden persoonsgegevens. Waaronder ook gevoelige en bijzondere persoonsgegevens. Daarmee willen we natuurlijk verantwoord omgaan. Voor hogescholen is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) verplicht. Taken De functie van de FG staat in de wet omschreven. Voor sommige organisaties, zoals overheidsinstanties, is het verplicht om een FG te hebben, voor …


Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /www/datacare/html/wp-includes/formatting.php on line 4257
Geplaatst inOmgaan met gegevens

Regiegroep Informatie Beveiliging (RIB)

De RIB is het NHL Stenden-platform waar informatie en kennis over informatiebeveiliging samenkomt, wordt vastgesteld en uitgedragen. De RIB heeft een eigen intranet pagina: kijk hier. Je leest er alles over waarborging van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatievoorziening binnen NHL Stenden. Samenstelling De RIB is een multidisciplinaire groep die bestaat uit de: …


Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /www/datacare/html/wp-includes/formatting.php on line 4257
Geplaatst inOmgaan met gegevens

BIV-classificatie

Bijna iedereen op NHL Stenden werkt wel eens met (persoons)gegevens. Maar hoe gevoelig is die informatie, mag je ‘t met anderen delen? Moet je ‘t ook beveiligen en zo ja hoe? Voor dit soort vragen is de BIV-classificatie ontwikkeld. Met deze online toolkit bepaal je eenvoudig de noodzakelijke stappen voor het beveiligen van informatie en geautomatiseerde informatiesystemen. …

Informatiemanagement

Bruikbare informatie is cruciaal voor een hogeschool als NHL Stenden. Hoe gaan we daar met z’n allen mee om? Hoe creëren we een goede afstemming tussen onderwijs en IT om al deze informatie te beheren en beheersen? Dit doen we op NHL Stenden via informatiemanagement. Informatiemanagement in het kort Informatiemanagement behelst de wijze waarop NHL …

Informatiebeveiliging

Een hogeschool zoals NHL Stenden is één grote informatiefabriek. We hebben talloze applicaties en computersystemen met daarin ook gevoelige en bijzondere persoonsgegevens. Welke informatie is voor wie beschikbaar? Wat mag je delen en wat niet? Om de veiligheid van al onze informatie te waarborgen, is het NHL Stenden informatiebeleid in ontwikkeling. Richtlijnen Hoe dien je …

Pas op met data kopiëren

Gegevens van je werk of studie meenemen van school naar huis? Dat lijkt handig. Bijvoorbeeld om thuis verder te werken aan een project of opdracht. Maar wat als je jouw usb-stick of mobiele apparaat verliest? Wie gaat er dan aan de haal met jouw privégegevens? Of met de vertrouwelijke gegevens van je werkgever? Realiseer je …