Regelmatig is ‘t in het nieuws: datalekken. Een organisatie heeft een fout gemaakt en allerlei persoonsgegevens doorgestuurd naar klanten. Of computercriminelen hebben het systeem gekraakt en allerlei persoonsgegevens liggen op straat. Wat te doen als jij denkt: “Hoor ik die gegevens wel te zien? Is dit wel de bedoeling?” Of als je zelf per ongeluk een lijst met persoonsgegevens hebt gestuurd naar meerdere verkeerde e-mailadressen?

Welke persoonsgegevens verwerkt NHL Stenden?
NHL Stenden mag alleen persoonsgegevens verwerken van studenten en medewerkers als dit gebeurt volgens de wettelijke regels. Kijk hier om welke persoonsgegevens het zoal gaat.

Geef ’t door aan het Meldpunt Datalekken
Ontvang jij een e-mail met allerlei persoonsgegevens van NHL Stenden-studenten en -medewerkers? Of zie jij dergelijke persoonsgegevens ergens opduiken en denk je: “Mag iedereen dat zien?” Mogelijk is er dan sprake van een datalek. Meld dit dan via het Meldpunt Datalekken van NHL Stenden. Bij twijfel kun je ook contact opnemen met Privacy en Security via privacy-en-security@nhlstenden.com.