Op een hogeschool als NHL Stenden draait alles om informatie. Daarbij is het cruciaal dat je bestanden en documenten goed kunt delen met medestudenten en collega’s. We hebben daarvoor allerlei hulpmiddelen, denk aan Office 365, SharePoint en Blackboard. Maar welke informatie deel je nou wel of niet met anderen, zowel binnen als buiten de school?

Controleer altijd: wie ziet deze informatie
Een scriptie, presentatie of vergaderverslag delen met je medestudenten of projectgroepleden? We doen het dagelijks. Maar hoe goed gaan we daarbij om met vertrouwelijke en privégegevens? Niet iedereen mag die immers inzien. Maar ook schijnbaar onschuldige informatie over jezelf en anderen kan op internet in handen komen van de verkeerde partijen. Je hebt dus wel degelijk iets te verbergen op internet. Controleer daarom altijd wie er toegang heeft als je informatie deelt met anderen.

Check: standaard openbaar?
Naast Office 365, SharePoint en Blackboard gebruiken we allemaal ook populaire, vaak gratis omgevingen als Dropbox en Facebook om informatie te delen. Binnen sommige daarvan moet je zelf aanvinken met wie je jouw informatie wilt delen. Dropbox bijvoorbeeld. Maar er zijn ook producten waar iedereen standaard toegang heeft tot jouw informatie. Alle groepen zijn openbaar. Tenzij je het delen zelf uitzet − of bewust kiest met wie je deelt. Dus nogmaals: weet met wie je welke informatie deelt.

Meer weten?
Vraag jij je binnen SharePoint of een andere omgeving af: wie kan hier nu allemaal bij? Of heb je andere vragen over het delen van informatie? Neem contact op met Privacy en Security via privacy-en-security@nhlstenden.com.