Meldpunt Datalekken

Hier vind je alle informatie over waarom de NHL Stenden Hogeschool aan informatiebeveiliging doet en hoe ze dit doet. Daarnaast is er informatie over lopende projecten en contactgegevens over waar je incidenten kunt melden

https://privacy.nhlstenden.com