Wat betekent de AVG voor onze studenten? Hoe gaat NHL Stenden Hogeschool eigenlijk met jouw gegevens om? En welke rechten heb jij eigenlijk? En waar moet je je aan houden als je als student of stagiair persoonsgegevens verwerkt, bijvoorbeeld in je stage of in het onderzoek dat je doet voor je bachelorthesis?  Bekijk het flitscollege AVG – wat moet je ermee? of lees verder.

Bekijk het flitscollege

Je hebt het recht op informatie. Je hebt het recht om te weten welke gegevens van jou met welk doel en op welke manier worden verwerkt. NHL Stenden Hogeschool heeft voor iedere doelgroep een dataregister opgesteld waarin die informatie te vinden is. Het dataregister voor studenten vind je via privacy.nhlstenden.com.

Je hebt het recht op inzage in jouw gegevens. Dat begint met het dataregister. In veel gevallen gaat die inzage vanzelf. In het studentvolgsysteem (Progress) kun je zelf checken welke gegevens ervan jou in staan. Maar je kunt bijvoorbeeld inzage vragen in je studentendossier. Indien van toepassing heb je ook recht op een kopie van die gegevens.

Je hebt het recht van rectificatie. Als de persoonsgegevens die NHL Stenden Hogeschool van jou verwerkt niet juist zijn, heb je het recht om die te laten corrigeren. Bijvoorbeeld als jouw naam verkeerd weergegeven wordt of als je naam veranderd is omdat je in de loop van je studie getrouwd bent. Of als een cijfer dat gewijzigd is nog steeds verkeerd in Progress staat.

Je hebt het recht van gegevenswissing. Als jouw gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, dan heb je het recht om die gegevens te laten wissen. Als er bijvoorbeeld na jouw afstuderen nog steeds informatie over jou te vinden is op het intranet of de internetsites van NHL Stenden, dan moet de school die informatie verwijderen als jij dat vraagt. Of als je toestemming hebt gegeven om jouw foto te gebruiken op internet, maar daarop terug wilt komen (en je toestemming dus intrekt), dan moet de school jouw foto verwijderen.

Je hebt het recht op beperking van verwerking. In sommige gevallen kun je een ‘tijdelijk slotje’ op de verwerking van jouw persoonsgegevens zetten. Bijvoorbeeld als jij niet wilt dat de school jouw contactgegevens doorgeeft voor de NSE (het nationale studenttevredenheidsonderzoek). Of als je bezwaar maakt tegen jouw foto op een Facebooksite van je opleiding.

Je hebt het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dat betekent dat je de gegevens die NHL Stenden van je heeft in bepaalde gevallen mee kunt nemen naar bijvoorbeeld een andere hogeschool. Maar dat kan alleen in die gevallen waarin jij expliciet toestemming hebt gegeven voor de verwerking of waarin er sprake is van een overeenkomst. Als je op Exchange gaat, zit daar een overeenkomst (contract) achter. Dan heb je het recht om alle informatie over die uitwisseling (dus ook vakken en resultaten enzovoort) mee te nemen naar een andere onderwijsinstelling.

Je hebt het recht van bezwaar. In veel gevallen verwerkt NHL Stenden Hogeschool jouw gegevens omdat dat nu een keer noodzakelijk is om als onderwijsinstelling goed te kunnen functioneren. In de gevallen waarin NHL Stenden zich beroept op dit zogenaamde ‘gerechtvaardigde belang’, heb jij – als je daar goede redenen voor hebt – het recht om hiertegen bezwaar te maken. Zo worden jouw adres en telefoonnummer binnen de instelling door verschillende afdelingen gebruikt. Daar zou jij bezwaar tegen kunnen maken als je gestalkt wordt. Tegen direct marketing kun je altijd bezwaar maken.

Je hebt het recht om niet onderworpen te worden aan automatische besluitvorming. Beslissingen die over jou gaan moeten worden genomen door mensen en niet door computers. De wet doelt hier op de steeds verder oprukkende algoritmes (ingewikkelde beslismodellen van de computer). Bij NHL Stenden Hogeschool gebeurt dit nooit. Als je daaraan twijfelt, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via fg@nhlstenden.com.