Een hogeschool zoals NHL Stenden werkt met grote hoeveelheden persoonsgegevens. Waaronder ook gevoelige en bijzondere persoonsgegevens. Daarmee willen we natuurlijk verantwoord omgaan.
Voor hogescholen is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) verplicht.

Taken
De functie van de FG staat in de wet omschreven. Voor sommige organisaties, zoals overheidsinstanties, is het verplicht om een FG te hebben, voor andere is het optioneel. De FG van NHL Stenden adviseert en informeert over privacyvraagstukken, het privacybeleid en verplichtingen van de organisatie op grond van de privacywetgeving. Ook houdt hij toezicht op de naleving van die wetgeving. De FG adviseert wanneer er een Privacy Impact Assessment plaats moet vinden en houdt toezicht op de uitvoering daarvan. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. De FG heeft rechtstreeks toegang tot het CvB en is verplicht tot geheimhouding.

Contact
Vragen over privacyvraagstukken? Neem danĀ contact op met de FG van NHL Stenden, Floor May.


Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /www/datacare/html/wp-includes/formatting.php on line 4257
Geplaatst inOmgaan met gegevens