Bruikbare informatie is cruciaal voor een hogeschool als NHL Stenden. Hoe gaan we daar met z’n allen mee om? Hoe creëren we een goede afstemming tussen onderwijs en IT om al deze informatie te beheren en beheersen? Dit doen we op NHL Stenden via informatiemanagement.

Informatiemanagement in het kort
Informatiemanagement behelst de wijze waarop NHL Stenden omgaat met informatievoorzieningen. Dit met als doel: vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Ofwel, zorgen dat de gevraagde informatievoorzieningen op het juiste niveau beschikbaar zijn zodat gebruikers erop kunnen sturen en de organisatie haar doelen kan behalen.

Verbanden leggen
Bruikbare informatie vraagt om het leggen van verbanden. Denk aan het verband tussen techniek en informatie. Aan het verband tussen de wensen vanuit het primaire (en secundaire) proces van NHL Stenden en de wensen vanuit onze strategie. En last but not least: het verband tussen beschikbare en nog te ontwikkelen kennis- en informatiesystemen.

Informatiemanagement versus IT-serviceprocessen
Op strategisch en tactisch niveau gaat het bij informatiemanagement om de strategie en het ontwerpen en plannen van informatievoorzieningen. Op operationeel niveau gaat het om het functioneel beheer en gebruik van informatievoorzieningen. De bundeling van de vraagarticulatie noemen we informatiemanagement. Alle overige processen rondom ict noemen we ict-serviceprocessen.

Meer weten?
Voor al je vragen over informatiemanagement kun je terecht bij de informatiemanager, Gertjan Bron (g.j.bron@nhl.nl).