Smart household appliances

The use of smart household appliances is dramatically increasing. A thermostat that uses the internet, for example. A growing range of kitchen equipment is smart. But because they are connected to the internet, they unfortunately are a security risk. Similar to your computer and mobile devices, they transmit information about your home situation via the internet. And companies can respond to that with unwanted targeted internet advertising. Even worse, computer criminals can infect your smart household appliances with computer viruses. And it does not stop there. Refrigerators and other smart appliances are already being deployed to hack government computers, for example.

Protect your privacy at the foundation
You can fight the abuse of such smart appliances in two ways. First, select a secure internet provider. One that safeguards your privacy with an ad blocker and a firewall. That is how you protect your privacy at the foundation: where the internet enters your home. Second, ensure that your home wifi router is well secured. Read here how to do that. There are also routers and modems with built-in security against malware, i.e. cookies, viruses or worse. Check this out, for example. When purchasing a new router you can simply ask the salesperson.

‘Slimme’ huishoudelijke apparaten

Het gebruik van ‘slimme’ huishoudelijke apparaten neemt snel toe. Denk aan de thermostaat die werkt via internet. En aan steeds meer keukenapparatuur. Maar doordat ze zijn aangesloten op internet, vormen ze helaas ook een privacyrisico. Want vergelijkbaar met je pc en mobiele apparaten sturen ze informatie over jouw thuissituatie via internet. En daar kunnen bedrijven weer gericht op inspelen met ongevraagde internetreclame. Sterker nog, internetcriminelen kunnen jouw slimme huishoudelijke apparaten ook besmetten met computervirussen. En het wordt nog gekker. Koelkasten en andere slimme apparaten worden al ingezet voor het hacken van bijvoorbeeld overheidscomputers.

Bescherm je privacy aan de basis
Tegen dit soort misbruik van slimme apparaten kun je twee dingen doen. Kies ten eerste voor een veilige internetprovider. Eentje die jouw privacy waarborgt met een adblocker en een firewall. Zo bescherm je jouw privacy aan de basis: daar waar internet jouw woning binnenkomt. Zorg ten tweede dat de wifirouter in jouw huis goed is beveiligd. Hoe je dat kunt doen, lees je hier. Er zijn trouwens ook routers en modems met een ingebouwde beveiliging tegen malware, ofwel cookies, virussen en erger. Kijk hier bijvoorbeeld. Je kunt ‘t bij aanschaf van een nieuwe router ook gewoon even vragen aan de verkoper of leverancier.

About cookies and ad blockers

Has this happened to you? You are using a certain search term in Google, for example ‘tablet’. Shortly after, your screen is filled with an advertisement for a tablet. What a coincidence! Errm… no it isn’t. Because smart online marketing companies are tracking your surfing behaviour. Watching the sites you visit and the search terms you enter. They use that information for targeted internet advertising. How do they do that? By installing cookies on your computer or mobile device.

What are cookies?
A cookie, also known as adware, is a small text file that is installed on your computer or mobile device when you visit a website. A cookie stores information about your website visits and surfing behaviour. The next time you visit, the website will recognize you. That can be useful. But that same website can also pass your surfing information on to data traders and manufacturers.This TED presentation shows how lucrative this kind of data trade is. You can also watch how personal details are used for malicious purposes. Pharmaceutical companies and insurance companies for example, are very interested in medical data. Because that information can be worth a lot of money: by using it for advertising and promotion, but also by excluding people from a policy.

Block cookies with an ad blocker
An ad blocker is a piece of software that blocks internet advertisements. An added advantage is that your mobile device no longer needs to load unwanted pop-ups, so your surfing speed goes up while data usage goes down.

Suitable ad blockers
There are many ad blockers, often available for free, for almost any browser and operating system. Here are a number of good ad blockers:

 

Try it out
You don’t want to reveal your personal data on the internet? We recommend installing one of the ad blockers above. Just try it out. Attention: some websites do not function fully after they see that you have installed an ad blocker, because they make money from advertising. Depending on the ad blocker, you can always decide to make an exception for such a site. More information about ad blockers? Contact Privacy and Security via privacy-en-security@nhlstenden.com.

 

DNS filters

Before you approach a site, for example datacare.nhlstenden.com, it must  first be converted to a so-called ip address. DNS (Domain Name System) was invented for this. Unless you enter an IP address directly, a so-called DNS query is always used.

This also offers the possibility to check whether the requested address is correct during this query. Because of this, the chance that your system gets infected when you click on a link in an e-mail is a lot smaller. The best known service that offers this is Opendns.

Please note: all your pages that you consult are now known to opendns instead of your own internet provider.

Over cookies en adblockers

Heb jij dat ook wel eens? Je googelt op een bepaald woord, bijvoorbeeld ‘tablet’. En even later krijg je reclame op je scherm voor een tablet. Da’s toevallig! Nee dus. Want slimme online marketingbedrijven kijken mee met jouw surfgedrag. Naar de websites die je bezoekt en de zoekwoorden die je typt. En daar spelen ze op in met gerichte internetreclame. Hoe ze dat kunnen doen? Door de ‘cookies’ die ze plaatsen op jouw pc of mobiele apparaat.

Wat zijn cookies?
Een cookie of ook wel adware genoemd, is een klein tekstbestand dat op je pc of mobiele apparaat wordt geplaatst als je een website bezoekt. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen over je websitebezoek en surfgedrag. Daarmee herkent de website je een volgende keer. Dat kan handig zijn. Maar diezelfde website kan jouw surfinformatie ook doorspelen aan datahandelaren en fabrikanten. Dit soort datahandel is goud waard. Zo zijn farmaceutische bedrijven en verzekeraars zeer geïnteresseerd in medische gegevens. Want die informatie is lucratief door te vertalen: naar advertenties en aanbiedingen, maar ook naar bijvoorbeeld polisuitsluitingen.

Blokkeer cookies met een adblocker
Een adblocker is een programma dat internetadvertenties blokkeert. En doordat je pc of mobiele apparaat niet langer ongevraagde pop-ups hoeft te laden, gaat je surfsnelheid omhoog en je datagebruik omlaag.

Geschikte adblockers
Er zijn vele adblockers, vaak ook gratis, voor vrijwel alle browsers en besturingssystemen. Hier enkele goede adblockers:
• Ghostery
• Adblock en Adblock Plus
• NoScript

Probeer ‘t eens
Wil jij niet je hele hebben en houden prijsgeven op internet? Dan is het aan te raden één van de bovenstaande adblockers te installeren. Probeer ‘t gewoon eens uit. Overigens werken sommige websites niet goed meer als ze constateren dat je een adblocker gebruikt. Ze verdienen immers geld aan advertenties. Afhankelijk van je adblocker kun je dan altijd nog beslissen of je een uitzondering maakt voor zo’n website. Meer weten over adblockers? Neem contact op met Privacy en Security via privacy-en-security@nhlstenden.com.

DNS-filters
Voordat je een site benaderd, bijv. datacare.nhlstenden.com, moet deze eerst worden geconverteerd naar een zg. ip-adres. Daarvoor is DNS (Domain Name System) uitgevonden. Tenzij je rechtstreeks een ip-adres invoert, wordt altijd gebruik gemaakt van een zg. DNS-query.
Dit biedt ook de mogelijkheid om tijdens deze query na te gaan of het gevraagde adres correct is. Hierdoor is de kans dat je systeem geïnfecteerd raakt, wanneer je op een link klikt in een e-mail, een stuk kleiner. De bekendste dienst die dit aanbiedt is Opendns.
Let wel: al je pagina’s die je raadpleegt, worden nu dus bij opendns bekend in plaats van bij je eigen internet aanbieder.

Take quadruple care

 1. When you are using the internet, do you consider where you are? Because there is a big difference between surfing from home and from a location with public wifi. When you are using a public connection anyone can look over your shoulder. Even worse, unauthorized people can access your mobile device. And this comes with the risks of internet fraud and crime.

  Ensure your basic security
  Are you using the internet from an unfamiliar location, for example, at another university? At the cinema, or the airport? Make sure it is secure. Always apply the following precautions.

  1. use a login account
  2. encrypt your data storage
  3. use an ad blocker
  4. use a VPN connection.

Gratis WiFi, veilig WiFi?

Stel, je gaat het internet op. Sta je er dan wel eens bij stil waar je bent? Want het maakt een groot verschil of je thuis bent of in een restaurant met gratis wifi. Binnen elke openbare internetverbinding kunnen mensen met je meekijken. Sterker nog, onbevoegden kunnen toegang krijgen tot jouw mobiele apparaat. Met alle bijbehorende risico’s van internetfraude en -criminaliteit.

Regel je basisveiligheid
Ga je internetten via een onbekende verbinding? Bijvoorbeeld binnen een andere school dan NHL Stenden? Of in de bioscoop of op het vliegveld? Doe dit dan veilig. Zorg dat je altijd de volgende preventiemaatregelen neemt:

 1. gebruik een login account
 2. versleutel je dataopslag
 3. gebruik een adblocker
 4. gebruik een VPN-verbinding.

Prevent data theft with keyloggers

Computer criminals are smart, as are their tools. One of those tools is a keylogger, that they use to steal your personal data. A keylogger often looks like a USB drive. They stick it in the computer, after which they can track your every move. This ranges from keystrokes to incoming and outgoing email, and documents you created or opened. The type of people that use a keylogger may surprise you. See it as a form of digital vandalism. A form that can result in serious (privacy) damage.

Do not take any risk
Are you working on a public computer? Or on someone else’s mobile device? Is there a USB drive connected to it? Always remove it before you start. Is it a NHL Stenden device? Then report it via NHL Stenden’s Hotline for Data Breaches too.


Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /www/datacare/html/wp-includes/formatting.php on line 4303
Geplaatst inSecure workplace

Voorkom gegevensdiefstal via keyloggers

Computercriminelen gaan gewiekst te werk. Eén van hun trucs om persoonsgegevens van je te stelen, is het gebruik van een keylogger. Dit zijn vaak apparaatjes die lijken op een usb-stick. Deze plaatsen ze in de computer, waarna ze precies kunnen bijhouden wat je allemaal doet. Variërend van toetsaanslagen en inkomende- en uitgaande e-mails tot gemaakte en geopende documenten. Trouwens, ook mensen van wie je het niet verwacht, gebruiken keyloggers. Beschouw het als digitaal vandalisme. Maar wel een vorm die verstrekkende (privacy)schade opleveren.

Neem geen enkel risico
Ben jij aan het werk op een openbare computer? Of op een mobiel apparaat van iemand anders? En zit daarop een usb-stick aangesloten? Verwijder deze dan altijd voordat je aan het werk gaat. Betreft het bovendien een apparaat binnen NHL Stenden? Meld dit dan ook via het Meldpunt Datalekken van NHL Stenden.


Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /www/datacare/html/wp-includes/formatting.php on line 4303
Geplaatst inVeilige werkplek

Who is watching over your shoulder?

Internet in public places? Oh so handy – but be aware of people watching over your shoulder. For example when banking and entering your pin. This applies to working from a café, but just as well to working at NHL Stenden from a flexible workplace, from the lecture hall, and from the Canteen. Compare it with an ATM. Surely you protect your information from others when taking out money?

All kinds of prying eyes
Criminals have invented a range of methods to watch you use the keyboard. Number one is simply watching over someone’s shoulder unnoticed. This is also called shoulder surfing. Filming your keystrokes and/or your screen is a step up from that. Malicious parties only need a simple smartphone to record you typing in focus. And they can play it in slow motion too! So uncovering your password is a piece of cake. The use of a keylogger is a bit more complex; it involves a type of USB drive that allows criminals to record all your keystrokes and mouse movements.

How to protect yourself from prying eyes
It is easy: whenever you enter passwords, pin, or any other login codes in a public place, protect your keyboard and screen. The same applies when you are working with personal details. Make sure to sit in a place where no one can watch over your shoulder. Another good precaution: set your mobile device so that passwords are invisible when you enter them. Your screen will not show the password characters, but only stars You are unsure how to do that? Google it, or ask a colleague or co-worker for help. Or just contact the Data Care Centre. By the way, not all devices have this feature. So enquire when purchasing.

What if someone watched you type?
We all enter passwords in the presence of friends or colleagues. But what if you have doubts about the integrity of those present? Change your password. Obviously, you have to do this as soon as possible. Be aware that criminals can commit identity fraud with your details. They can commit crimes in your name and go unpunished. For example, by purchasing goods in your name, or by claiming medical costs with your health insurance.


Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /www/datacare/html/wp-includes/formatting.php on line 4303
Geplaatst inSecure workplace

Let er op wie er meekijkt

Internetten in openbare ruimtes? Reuze handig maar wees je ervan bewust dat iedereen kan meekijken. Bijvoorbeeld als jij je pincode intypt voor bankzaken. Dit kan evengoed gebeuren in het café als binnen NHL Stenden op een flexwerkplek, in de collegezaal en in Canteen. Vergelijk het met een betaalautomaat. Daar laat je anderen toch ook niet over je schouder meekijken?

Pottenkijkers in allerlei varianten
Criminelen hebben allerlei manieren bedacht om mee te kijken bij het typen op je toetsenbord. De simpelste is om stiekem over je schouder mee te kijken. Shoulder surfing heet dit ook wel. Al geavanceerder is het op afstand filmen van jouw toetsaanslagen en/of je beeldscherm. Met een eenvoudige smartphone kunnen kwaadwillenden heel scherp vastleggen wat jij typt. En ze kunnen het nog in slow motion afspelen ook. Dus het achterhalen van je wachtwoord, daar weten ze wel raad mee. Nog vernuftiger is het gebruik van een keylogger; een soort usb-stick waarmee criminelen al jouw toetsaanslagen en zelfs muisbewegingen kunnen registreren.

Zo voorkom je meekijken
Je had het zelf kunnen bedenken: scherm in openbare ruimtes je toetsenbord en beeldscherm af bij het typen van wachtwoorden, pin- en andere inlogcodes. Hetzelfde geldt trouwens wanneer je werkt met persoonsgegevens. Ga bovendien op een plek zitten waar niemand kan meekijken. En er is nog een goede voorzorgsmaatregel. Stel je mobiele apparaat zo in dat deze wachtwoorden onzichtbaar maakt tijdens het typen. Je ziet dan op het beeldscherm geen wachtwoordtekens maar in plaats daarvan sterretjes. Weet je niet hoe dit moet? Google even of vraag het aan een collega of medestudent. Of vraag het gewoon aan het Data Care Centre. Overigens zijn niet alle apparaten hiervoor geschikt. Dus vraag ernaar bij aanschaf.

En wat als iemand toch heeft meegekeken?
Iedereen typt wel eens een wachtwoord of pincode in waar vrienden of collega’s bij zijn. Maar twijfel je over de integriteit van een ‘pottenkijker’? Verander dan je wachtwoord of pincode. Doe dit zo snel mogelijk, dat spreekt voor zich. Weet dat criminelen met jouw gegevens identiteitsfraude kunnen plegen. Ze kunnen dan strafbare feiten plegen op jouw naam en zelf vrijuit gaan. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van producten op jouw naam. Maar ook aan het declareren van medische behandelingen bij jouw verzekeraar.


Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /www/datacare/html/wp-includes/formatting.php on line 4303
Geplaatst inVeilige werkplek