Fraude met persoonsgegevens en zelfs identiteitsdiefstal: je hoort het steeds vaker. Maar zo’n vaart zal het met jou niet lopen. Toch? Helaas is identiteitsfraude een sterk groeiende vorm van criminaliteit. Denk hierbij ook aan misbruik van paspoortkopieën. Computercriminelen verdienen met gestolen persoonsgegevens inmiddels meer dan met creditcardfraude. Maar wat zijn nu persoonsgegevens en hoe moet je daarmee omgaan om problemen te voorkomen?

Jouw persoonsgegevens
In principe zijn dit alle gegevens die te herleiden zijn tot jou als individu. Dus je naam en woonadres, gegevens over je werkgever, je BSN-nummer, je rijbewijs, paspoort en zorgverzekeringpas inclusief je medische dossiers, je bankgegevens compleet met pincode of inloggegevens en ga zo maar door.

Wat zijn de risico’s?
Gelukkig kun je in Nederland niet in de gevangenis komen vanwege je persoonsgegevens. Maar er zijn landen genoeg waar dat wel gebeurt. Het gaat dan meestal om de zogenaamde bijzondere persoonsgegeven die iets zeggen over iemands godsdienst of levensovertuiging, etnische afkomst, medische gegevens, politieke gezindheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond of strafrechtelijke historie. Nee, in Nederland liggen de risico’s van persoonsgegevens anders. Computercriminelen kunnen met jouw persoonsgegevens strafbare feiten plegen en vrijuit gaan. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van producten op jouw naam. Maar ook aan het declareren van medische behandelingen bij jouw verzekeraar. Lees meer over identiteitsfraude.

Wat mag volgens de wet met mijn persoonsgegevens?
Anderen − en dus ook NHL Stenden − mogen jouw gegevens alleen ‘verwerken’ als dit gebeurt volgens de wettelijke regels. Bovendien moeten ze documenteren welke persoonsgegevens ze waar, waarom en verwerken. Lees meer over NHL Stenden en mijn persoonsgegevens.

Kopietje paspoort? Nee!
Je eigen privacy bewaken, is vaak een kwestie van gezond verstand. Een voorbeeld. Wat doe jij als een organisatie of persoon vraagt om een kopietje van jouw paspoort? Niet doen natuurlijk. Alleen je werkgever moet een paspoortkopie bewaren in zijn administratie. En soms mogen financiële instellingen en medische instanties erom vragen. Heb je toch een kopie van je paspoort nodig om je te identificeren? Gebruik dan een ID-cover die je BSN-nummer en pasfoto afdekken. Je kunt ze onder meer krijgen bij de ANWB. Er bestaat hiervoor ook een app aangeboden door de rijksoverheid.

Medewerker? Ken de procedures.
Ben je een NHL Stenden-medewerker, ga dan eens na of jij niet ergens paspoortkopieën hebt bewaard. Gebruik je de kopieën niet meer? Verwijder en/of vernietig ze dan. Verdiep je ook eens in de procedures die NHL Stenden hiervoor heeft. Klakkeloos verzenden per e-mail is bijvoorbeeld uit den boze. Als je deze gegevens toch moet uitwisselen, zorg dan in elk geval voor een afgeschermde verzendmethode.

Datalek met paspoortkopieën? Meld ‘t.
Vind je ergens binnen NHL Stenden een papieren paspoortkopie? Voorkom misbruik en vernietig ‘m. En kun je binnen de computersystemen van NHL Stenden digitale paspoortkopieën inzien van anderen? Dan is er sprake van een datalek. Meld dit onmiddellijk via het Meldpunt Datalekken van NHL Stenden.