Privacy

NHL Stenden gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van gebruikers van deze website zoals namen en e-mailadressen, en gebruikt deze gegevens uitsluitend waarvoor bezoekers ze hebben verstrekt. NHL Stenden handelt hierbij volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming.

Alle werknemers van NHL Stenden zijn verplicht om zich aan de beveiligingsvoorschriften te houden die voor de gehele organisatie gelden. Persoonlijke informatie is uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerde werknemers van NHL Stenden, die zich ertoe hebben verplicht om de vertrouwelijkheid van deze informatie te waarborgen.